“บุหรี่ไฟฟ้ากับสาธารณสุข: มุมมองที่สมดุล”

หากคุณกําลังถามตัวเองว่าฉันจะเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไรเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่คุณได้ลองใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อหยุดและไม่ประสบความสําเร็จ วิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นคือการเลิกไก่งวงเย็นเคี้ยวหม พอตใช้แล้วทิ้ง ากฝรั่งนิโคตินหรือใช้ประโยชน์จากแผ่นแปะนิโคตินและเหตุการณ์ที่ลองใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เป็นอันตรายเช่น Chantix ซึ่งมีการปรับปรุงด้านที่น่ากลัวมาก

โปรดจําไว้ว่าความปรารถนาในการสูบบุหรี่ของคุณจะมาในภายหลังในกรอบเวลาที่กําหนด อย่าลืมเกี่ยวกับมันหรือคุณจะไม่ไฟฟ้าดับสําหรับ. เมื่อระลึกถึงสิ่งนั้น จะมีสิ่งดีๆ ที่เตรียมไว้เสมอเมื่อมันอาจมาถึง

พยายามเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่เป็นการออกกําลังกาย เมื่อผลด้านข้างของการสูบบุหรี่เริ่มออกจากร่างกายของคุณระดับพลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการออกกําลังกายของคุณจะดีขึ้นตามมา เมื่อคุณมีความพอดีมากขึ้นบุคคลที่มีแนวโน้มน้อยที่จะถูกล่อลวงให้สูบบุหรี่

Neuro-Linguistic Programming (NLP) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในโปรแกรมเองเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันของการสะกดจิตซึ่งได้รับการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อกวนและกําจัดนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ NLP จําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้สึกและคิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ลึกลงไปถึงขั้นตอนของความคิดจิตใต้สํานึกของคุณ เมื่อคุณได้รับจิตใต้สํานึกใหม่แล้วส่วนที่เหลือก็ง่ายพอที่จะจัดการ

การวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่จะทําให้สมองของคุณขาดออกซิเจน ในกรณีที่มีอะไรการสูบบุหรี่จะลดผลผลิตทางจิตใจของคุณและส่งผลให้คุณฟุ้งซ่านมากกว่าไม่

เว็บไซต์เลิกสูบบุหรี่นี้ทุกคนเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในการสูบบุหรี่ในที่สุด เมื่อลงทะเบียนแล้วคุณสามารถเข้าถึงบทความปริมาณข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้คุณยังต้องพิมพ์สื่อการอ่านและพูดคุยกับที่ปรึกษาออนไลน์ ให้ความท้าทายที่สนุกสนานทางออนไลน์ที่สนับสนุนคุณสร้างความมั่นใจในการสูบบุหรี่

คุณอาจค้นพบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถทํางานเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณเคยทํามาในชีวิตของคุณ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถทําได้จริง ต้องใช้เวลาและสัญญาตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องมีความรู้และเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมกับด้านข้างของคุณในการทํางาน เทคนิคดังกล่าวจะแนะนําคุณบนเส้นทางสู่ชีวิตปลอดบุหรี่